Kontakt

Asociace amatérských sportů ČR, z.s.

Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha - Nové Město
Email: info@100letsportu.cz

Zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 21943

IČ: 22856072
DIČ: CZ22856072
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2000120319/2010

www.aascr.cz
Kontakt pro školy a veřejnost

PhDr. Zuzana Válková
Manažerka projektu 100 let českého sportu
Tel.: +420 737 471 699
Email: zuzana@aascr.cz

Asociace amatérských sportů ČR, z.s. je spolkem, který byl založen v roce 2010. Jako hlavní cíl své působnosti stanovuje posílení postavení sportu ve společnosti se všemi jeho pozitivními dopady, a to zejména u dětí a mládeže. Za tímto účelem pořádá asociace soutěže Talent roku a Hejtmanův pohár, určené pro všechny žáky základních škol a víceletých gymnázií.

Soutěž Talent roku se koná už od roku 2010 a jejím hlavním cílem je podpořit zájem škol, jejich žáků a všech dětí o sport, motivovat je k vlastním pohybovým aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony a úspěchy. Žáci fotografiemi a videi pravidelně mapují svůj sportovní život, čímž si vytvářejí vlastní sportovní deník.

Cílem soutěže Hejtmanův pohár, která se koná od roku 2015, je vzbudit celoškolní sportovní nadšení. Žáci zdolávají v hodinách tělocviku dráhu sportovních dovedností a soupeří se školami v kraji. Zapojují se nejen všichni žáci, ale mnohdy i jejich kantoři. Dosavadních tří ročníků se zúčastnilo celkem 570 škol a bezmála 160 000 dětí.